ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


 


ELIGEN COMPLET typ 650 RP

ELIGEN COMPLET typ 650 RP
för helautomatisk nödström

ELIGEN COMPLET RP är en ny förbättrad version av den tidigare modellen SA.

ELIGEN COMPLET RP omformar 12 V batteriström till 230 V 50 Hz modifierad fyrkantvåg.

ELIGEN COMPLET RP finns i två effekt-storlekar, 300 repektive 650 W.
 


 

ELIGEN COMPLET RP startar automatiskt vid strömavbrott och förhindrar därmed t. ex. kokning vid ved-eldning. När nät-strömmen återkommer växlar omformaren automatiskt till nät-drift igen.

ELIGEN COMPLET RP ombesörjer efter återvändande nät-ström automatiskt laddning och underhållsladdning av batteriet.

ELIGEN COMPLET RP är en kompakt enhet som inom ramen för sin effekt-kapacitet kan driva många 1-fasiga apparater, t. ex. en värme-anläggnings oljebrännare eller rökgas-fläkt samt cirkulationspumpar och automatik. Vid val av effektstorlek beakta start-strömmarna för bl.a. fläktmotorer.

ELIGEN COMPLET RP kräver ett fräscht batteri, helst inte ett start-batteri, utan ett s.k. “drivemobile” batteri med kapacitet på minst 60 Ah. Det är även viktigt att batterikablage och kontakter är rätt dimensionerade.

ELIGEN COMPLET RP har en centralt placerad inkopplingsplint för inkommande nätström och utgående laster och en plint för batterianslutningen.

ELIGEN COMPLET RP skall installeras i den fasta installationen av elektriker.

ELIGEN COMPLET RP har indikering av aktuellt driftfall med lysdioder på kretskortet.

ELIGEN COMPLET RP säljes genom landets VVS- och El-installatörer med artikelnummer enligt nedan:


max effekt 300W RSK 6210014 E 5263910
max effekt 650W RSK 6210008 E 5263911
 


 

OBS:
Anslutna apparater får under inga omständigheter ha nätanslutning från annat håll än över omformaren.
Den totalt anslutna förbrukningseffekten får ej överstiga märkeffekten. Beakta då även anslutna apparaters startströmmar som kan vara flera gånger så stora som märkströmmarna.

Vi rekommenderar att matning från nät till ELIGEN COMPLET RP sker över en strömbrytare. Det kan även vara en fördel om man sätter brytare mellan omformaren och respektive ansluten apparat.

Genom att bryta strömmen till omformaren, fingerar man ett strömavbrott. Det är lämpligt att göra så ett par gånger om året och under några minuters tid varje gång, för att se att allt fungerar och för att motionera batteriet.

I omformaren finns en konstantspännings laddare (2 A) som laddar och underhålls-laddar batteriet när nätström finnes.

När man väljer batteri skall man välja ett som klarar urladdning med medelhög ström under lång tid. Därför är startbatterier mindre lämpliga. Man bör istället välja t.ex. ett s.k. “drivemobile” batteri. Batteriet skall ställas upp i väl ventilerat utrymme.

De röda varningsetiketter som bifogas, skall appliceras vid gruppsäkring och vid varje till ELIGEN ansluten strömförbrukare. Säkringarna i omformaren är samtliga tröga.
 


 

Tekniska data: COMPLET 300 RP  COMPLET 650 RP
Max effekt 300 W 650 W
Inspänning: 12V DC 12V DC
Batt.kabeldim vid 3 m: 6 mm2 10 mm2
Utspänning (pwm regl. 4-kantvåg): 230V 50Hz 230V 50Hz
Verkningsgrad: >90% vid 250W >90% vid 400W
Ström vid full last: ca 28A (avsäkrad 2x15 A) ca 56A (avsäkrad 2x30 A)
Format: 315x255x120mm 315x255x120mm
Vikt: 7,2 kg 9,2 kg
 


 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 
copyright © Bilada 2002