ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


 


ELIGEN typ Single

ELIGEN typ Single DC 12-100

Övervägande delen av de i vårt land installerade villapannorna är utrustade med en eldstad även för vedeldning. Men alltför många av dessa värmeanläggningar ger ingen möjlighet till självcirkulation vid strömavbrott.

Energi Ekonomis elomformare Eligen, typ Single, kopplad över ett 12 V bilbatteri, är en genomtänkt lösning för denna problematik.

Värmeanläggningens cirkulationspump förses med hankontakt svarande mot honkontakt på matarledningen. Vid strömavbrott skiftas pumpens hankontakt över från nätet till Eligens honkontakt. Eligen, ansluten till ett 12 V bilbatteri transformerar upp spänningen till 220 V, 1-fas.
 


 

Om anläggningen kompletteras med 1 st Autobox ombesörjer denna automatisk inkoppling av bilbatteriet när strömavbrottet inträder. När nätet åter är strömförande sker över Autoboxen automatisk bortkoppling av batteriet.

För att klara längre strömavbrott, och därmed bästa utnyttjande av batteriets kapacitet är Eligen, typ Single, utrustad med elektronisk timer. Denna möjliggör valfri inställning av gång och paustid inom området gång 0,5-15 min, paus 0,5-15 min. Väljer man att köra cirkulationspumpen kontinuerligt, klaras vid ett fulladdat batteri (60 Ah) ett strömavbrott på ca 9 timmar. Utnyttjas däremot möjligheten att köra intermittent, t.ex. gång 5 minuter paus 10 minuter, bemästras ett strömavbrott på 27 timmar. Exemplet beräknat på effektbehov 50 W. Timern kan bortkopplas över brytare på fronten i läge från.

Beträffande laddning och motionering av batteriet är följande att beakta: Bilbatterier har en förhållandevis kort livslängd när de skall tjäna syftet att enbart stå i beredskap. Ett utmärkt sätt att ladda, motionera och ge batteriet normal livslängd är att låta bilens ordinarie batteri och omformarens d:o växla arbetsuppgifter ett par gånger om året.

Om batteriväxling ej tilltalar, är en batteriladdare för laddning under tillsyn (ca 4 A) med skydd mot överladdning, en funktionellt godtagbar och prisbillig lösning. Man bör i detta alternativ motionera batteriet några gånger per år genom fingerade strömavbrott. Detta gäller även vid användande av automatladdare.

Eligen har givetvis många användningsmöjligheter. Observera dock att ansluten apparatur skall vara 1-fasig med inspänning 220 V och får ej ha ett effektbehov överstigande 100 Watt. Beakta också att utspänningen från elformaren ger fyrkantvåg.

Anslutningarna till batteriets plus- och minuspol är placerade på omformarens bakgavel. Utspänningen är pulsbreddreglerad, d.v.s. den ger konstant utspänning. Omformaren är skyddad mot kortslutning, överlast samt polaritetsförväxling (finsäkring 10 A). Tomgångsströmmen har nedbringats till ett mycket lågt värde, max 0,3 A.

Tekniska data gällande Eligen typ Single:
Inspänning 12 V - Utspänning 220 V 50 Hz, 1-fas - Effekt 100 W - Batteriström full last 100 W 10 A - Finsäkring 10 A - Paustid 0,5-15 min - Gångtid 0,5-15min - Storlek LxBxH=200x200x110 mm - Vikt 1,5 kg - RSK 621 00 09 - E 52 639 00 - Autobox - RSK 621 00 25 - E 52 639 02
 


 


Formel för att beräkna drifttid:

Formel för att beräkna drifttid
 


 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 
copyright © Bilada 2000