ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


 


ELIGEN DC12-1500SA

ELIGEN DC12-1500SA

Elomformaren DC1500SA har inom ramen för sin effektkapacitet 1500W ett mycket stort användningsområde beroende på att den är pulsbreddreglerad, dvs den ger konstant 1-fasig utspänning.

Ansluten över ett batteri kan den inom angivet max effektområde användas till:
Olika slags verktyg i Servicevagnen.
Hushållsapparater som t ex dammsugare, strykjärn, hårfön, kaffebryggare, brödrost, elvisp, mikrovågsugn, mindre kylskåp, belysning, TV, video mm i Husvagnen och båten.
Olika slags apparatur som fläkt, cirkulationspumpar och oljebrännare i Pannrummet.
 


 

Eligen elomformare är avsedda för användning i torra utrymmen.
Att iaktaga:
Anslut rätt likströmsledare till resp batteripol. Vid såväl anslutning som vid bortkoppling av ledarna skall omformaren vara obelastad.
Lämplig kabeldimension vid max längd 3 m = 25 mm2
Vid önskad fjärrstyrning d.v.s. strömbrytare på distans - anslut manöverström till densamma genom att demontera byglingen i omformarens remoteuttag och anslut lämplig kabel t.ex. kabelarea 0,75 kvmm.
Om anslutning önskas av elomformaren till Autobox, se särskild bipackad installationsanvisning.

Teknisk data:
Typ DC 12-1500SA DC 24-1500SA
Inspänning 12V (10,5-15V) 24V (22-28V)
Utspänning 230 V, 50 Hz 230V, 50 Hz
Kurvform Pwm-reglerad 4-kantvåg Pwm-reglerad 4-kantvåg
Max effekt 1500W* 1500W*
Ström vid full last 125 A 65 A
Verkningsgrad vid full last 90% 90%
Tomgångsström 1,3 A 1,3 A
Uttag för fjärrstyrning On-Off Ja Ja
Stickuttag för apparatanslutning Ja Ja
Kylning Fläns och fläktkyld Fläns och fläktkyld
Dimension 300 x 220 x 90 mm 300 x 220 x 90 mm
Vikt 5 kg 5 kg
Överlastskydd
Elektroniskt - automatisk återställning

* Vid bedömning av apparats effektbehov, kontrollera att den angivna effekten är lika med ineffekten.

Beakta att effektbehovet vid start av vissa motorer (asynkron) är flera gånger högre än resp motors märkeffekt. Om apparats dataskylt vid angiven Cos.Fi är mindre än 1,0 - exempelvis 0,9 - erfordras 10% högre effekt (vid 0,8 blir påslaget 20% osv).
 


 


Formel för att beräkna drifttid:

Formel för att beräkna drifttid
 


 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 


copyright © Bilada 2000