ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


 

Elvärmeset typ 2000

Elektronisk effektstyrning med funktion belastningsvakt.
Nu med följande förbättringar:
Likströmsstyrda plugin-kontaktorer=Immunitet mot spänningsvariationer.
Genompläterade komponentförbindningar=Immunitet mot glappkontakter.
Självsökande urkopplingslast=Immunitet mot felinställningar.
Belastningsvakten kopplar vid behov ur ända ner till nolleffekt av ansluten last.
 


 


Evärmeset typ 2000

ELVÄRMESET typ 2000 som är en effektstyrning med funktion belastningsvakt är i första hand avsedd att betjäna elpatron Elvärmeset 9 kW, 2-stegs ansl R2"a; (RSK 6210218,E8828522) eller ansl trekantfläns (RSK 6210219,E 8828524). Styrningen har potentiometer för vald huvudsäkring, inställningsvärde 16-30A. Gemensam matning för max 20A och utgång för respektive last kännetecknar styrningen, som givetvis också har timer för fördröjning av last överstigande 6 kW efter strömavbrott samt direktanslutning till eventuell differentierad eltaxa över anslutningar märkta M och omkopplare i Autoläge.
 


 
Vidare ger styrningen, då den är ansluten till elpatron typ Elvärmeset 9 kW, kontinuerligt besked om vilken temperatur termostatstavens sensor känner.

Styrningen är förberedd för eventuell framtida anslutning av optiskt eller akustiskt temperaturlarm samt har anslutningar för eventuellt tillkommande kretskort med distansbesked gällande fastighets totala effektuttag.
 


 

För funktion belastningsvakt skall styrningen kompletteras med en sats strömkännare Elotron TR-1, RSK 6210330   E 8828576
 


 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 
copyright © Bilada 2000