ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


 


Elpatron

ELPATRONER

Elpatronerna är försedda med kopplingsbox. Elpatronen innehåller ett 3-rörelement i förnicklad koppar med 3 st flatstift för anslutning till kopplingsboxen.

Kopplingsboxen innehåller en 3-polig temperaturbegränsare med manuell återställning samt en 2-polig termostat 30-90°C. Termostaten reglerar effekten (=W-talet) i steg 1/1, 1/2 och 0. Temperaturdifferens mellan stegen ca 5°C.

Patronerna erfordrar ej kontaktor och kan fås med anslutning R2" eller trekantfläns.
 
 
 
 
Effekter och instickslängd enligt följande:

 
 
3,0 kW inst längd räknat från packning
300mm 
ansl R2"
ansl trekantfläns
RSK 6210272
RSK 6210470
 E 8828503
 E 8828513
4,5 kW inst längd räknat från packning
390mm 
ansl R2"
ansl trekantfläns
RSK 6210280
RSK 6210488
 E 8828504
 E 8828514
6,0 kW inst längd räknat från packning
390mm 
ansl R2"
ansl trekantfläns
RSK 6210298
RSK 6210496
 E 8828506
 E 8828516
7,5 kW inst längd räknat från packning
415mm 
ansl R2"
RSK 6210217
 E 8828511
9,0 kW inst längd räknat från packning
415mm 
ansl R2"
RSK 6210300
 E 8828509
 
 
Kopplingsschema: Intern dragning mellan i patronen ingående termostat och element.

 


 ELPATRONER avsedda för t ex golvvärme

Elpatronerna, ansl R2", är försedda med kopplingsbox. Elpatronen innehåller ell 3-rörselement i förnicklad koppar med 3 st flatstift för anslutning till kopplingsboxen.

Kopplingsboxen innehåller en 3-polig temperaturbegränsare 52-60°C, med manuell återställning samt en 2-polig termostat 0-40°C. Termostaten reglerar effekten (=W-talet) i steg 1/1, 1/2 och 0. Temperaturdifferens mellan stegen ca 5°C. Patronerna erfordrar ej kontaktor.
 
 
Effekt

Inst längd

RSK nummer

E-nummer

6,0 kW
400 mm
6210302
8828518
9,0 kW
400 mm
6210303
8828519
 
 
Kopplingsschema: Intern dragning mellan i patronen ingående termostat och element.

 


 


Elpatron

ELPATRON med 150 mm förlängd elementdel avsedd för anslutning till ackumulator med 150 mm muff R2".
 
 
 
Elpatronerna, ansl R2" är försedda med kopplingsbox. Elpatronen innehåller ett 3-rörselement i rostfritt stål (yteffekt 6W/cm²) med 3 st flatstift för anslutning till kopplingsboxen
 
  Kopplingsboxen innehåller en 3-polig temperaturbegränsare med manuell återställning samt en 2-polig termostat 30-90°C. Termostaten reglerar effekten (=W-talet) i steg 1/1, 1/2 och 0. Temperaturdifferens mellan stegen 5°. Patronerna erfordrar ej kontaktor

6 kW
RSK nummer: 6210299
E nummer: 8828508
9 kW
RSK nummer: 6210297
E nummer: 8828510


 
 
Kopplingsschema: Intern dragning mellan i patronen ingående termostat och element.

 
Utöver ovanstående kan vi leverera patroner men anslutning och effekt enligt önskemål


 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 
copyright © Bilada 2000