ENERGI EKONOMI


ENERGI EKONOMI
Produktsortiment
Produkter
Autobox
Eligen typ Single
Eligen DC12-300SA
Eligen DC12-650SA
Eligen DC12-1500SA
COMPLET 300 RP
COMPLET 650 RP
EL ON 83 D
Elvärmeset typ2000
Elpatroner
Kontaktorbox
Kontakta EE
utskriftsvänlig sida


Produktnamn  
RSK-nummer
E-nummer
ELPATRONER ansl R2"förn Cu, kompl med koppl box 2-stegstermostat 30-90 grC och 3-pol överhettningsskydd 90-110 grC.
Patronerna erfordrar ej kontaktor.
3,0 kW inst längd 300 mm
4,5 kW inst längd 390 mm
6,0 kW inst längd 390 mm
7,5 kW inst längd 390 mm
9,0 kW inst längd 415 mm
6210272
6210280
6210298
6210217
6210300
8828503
8828504
8828506
8828511
8828509
       
ELPATRON som ovan men med 150 mm förlängd inaktiv elementdel, ansl. R2".
Rekommenderas då patronen monteras i lång muff (tjock isolering) där vattnets cirkulation försvåras.
6,0 kW inst längd 570 mm
9,0 kW inst längd 570 mm
6210299
6210297
8828508
8828510
       
ELPATRONER ansl R2" med 2-stegstermostat 0-40 grC och 3-pol överhettningsskydd 52-60 grC
lämplig för t ex golvvärme.
6,0 kW inst längd 400 mm
9,0 kW inst längd 400 mm
6210302
6210303
8828518
8828519
       
FÖRLÄNGNINGSSATS vid tankisol 100mm      
       
KONTAKTORBOX med timer för tillslagsfördröjn. (max 9 kW). Aktuell vid icke belast.vakt  
6210301
8828573
       
EFFEKTSTYRNING EL-ON83D belastningsvakt för elpatroner eller elradiatorer. Max 12 kW  
6210315
8828574
       
ELVÄRMESET 2000 belastningsvakt styrenhet Max 13,5 kW  
6210216
8828520
       
ELPATRON Elvärmeset 9 kW ansl R2" ansl bar enbart till belastningsvakt Elvärmeset typ 2000  
6210218
8828522
       
ELPATRON Elvärmeset 9 kW ansl trekantfläns ansl bar enbart till belastn.vakt Elvärmeset typ 2000  
6210219
8828524
       
ELOTRON TR-1 strömkännarsats  
6210330
8828576
       
ELIGEN typ Single 100W elomformare  
6210009
5263900
ELIGEN DC12-300SA elomformare  
6210012
5263904
ELIGEN DC12-650SA elomformare  
6210013
5263905
AUTOBOX till ovanstående elomformare  
6210025
5263902
ELIGEN COMPLET 300RP  
6210014
5263910
ELIGEN COMPLET 650RP  
6210008
5263911
       
Kontakta din grossist för nettopris på ovanstående

 
ENERGI EKONOMI
Box 153, 243 23 HÖÖR. Tel 0413-245 70. Fax 0413-244 97
 
copyright © Bilada 2000